Op verzoek van scholen die vanuit het Ontwikkelingsgerichte Onderwijsconcept werken is er een instrument ontwikkeld om scholen in de gelegenheid te stellen hun bewust gekozen onderwijsconcept goed te kunnen volgen met betrekking tot kwaliteiten en ontwikkelkansen.
De kwaliteitskaart voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een zelf evaluatie-instrument voor scholen die werken met het concept voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
Onder het kopje ‘Waarom de OGO- kwaliteitskaart?’ leest u de plek van deze kaarten in de landelijk idee over kwaliteitszorg.

De kwaliteitskaart bestaat inmiddels uit 7 vragenlijsten. Het team vult 6 vragenlijsten in en is er vanaf 1 juni 2011 ook een vragenlijst die door ouders wordt ingevuld.
Bij de knop ‘Hoe gebruik je de kwaliteitskaart’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden van het werken met deze kaarten.

Met behulp van de kwaliteitskaart kunt u inzicht krijgen in de invoering op het OGO-concept in uw school. Zo krijgt u inzicht in welke zaken uit het OGO-concept al goed gaan in de school en welke zaken er nog ontwikkeld kunnen worden.

Kiezen voor OGO
U kunt zich met behulp van de resultaten van de kwaliteitskaart verantwoorden over de kwaliteit van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dan gaat het zowel om verantwoording naar ouders, bestuur als ook de inspectie. In het menu onder ‘Waarom de OGO- kwaliteitskaart’ vindt u de verschillen en overeenkomsten tussen landelijke ideeën over competenties, de SBL competetenties en kwaliteiten zoals de inspectie ze beoordeelt, het toezichtkader van de Inspectie. Tevens leest u daar hoe de OGO- kwaliteitskaart zich verhoudt tot andere kwaliteitsinstrumenten.

De kwaliteitskaart is een zelfevaluatie- instrument met als doel:

  • Ontwikkeling van OGO specifieker voort kunnen zetten
  • Bewust worden en zichtbaar maken van de kwaliteiten op het gebied van OGO

Wij bieden u:
Een instrument om de kwaliteit van uw school in kaart te brengen: De uitkomsten zijn bruikbaar voor verdere schoolontwikkeling en kunnen worden opgenomen als beleidsvoornemens in het schoolplan.